അസാപ്: കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ

  • അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക് മുഖേനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ആകുവാൻ അവസരം

കൊച്ചി: ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എൻ എസ് ക്യൂ എഫ് & എൻ സി വി ഇ റ്റി അംഗീകാരത്തോടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ( സി ഇ റ്റി) ആകുവാനുള്ള പരിശീലനത്തിന് അസാപ് കേരള അവസരമൊരുക്കുന്നു. നാഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രെജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് ലെവൽ 6 കോഴ്സിലാണ് പരിശീലനമുണ്ടാവുന്നത്. 60% പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങടങ്ങിയ 156 മണിക്കൂറുള്ള പരിശീലനം ഏപ്രിൽ പകുതിയോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ അസാപിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുകളോട് അനുബന്ധിച്ചാകും പരിശീലനം നടക്കുന്നത്. കിൻഫ്ര ഹൈടെക് പാർക്ക് കളമശ്ശേരിയിലും , ഡയററ് ക്യാമ്പസ് കുറുപ്പംപടി , പെരുമ്പാവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും പരിശീലനം നടക്കുക. ഓഫ് ലൈൻ മോഡിലാണ് പരിശീലനം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ.ടി, സോഫ്റ്റ് സ്‌കിൽസ്, എംപ്ലോയബിലിറ്റി, ലീഡർ ഷിപ്പ് & ടീം ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പരിശീലനം പ്രൊഫഷണൽ സെർട്ടിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ മികച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്/സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ/എംപ്ലോയബിലിറ്റി പരിശീലകരാകുവാനും മറ്റ് പ്രൊഫെഷനലുകൾക്കു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മികച്ച പെർഫോമൻസിനും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നിപുണതക്കും ഉപകരിക്കുന്നു. കോഴ്സിൽ ചേരുവാൻ ഡിഗ്രി ആണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കോഴ്സിൽ ചേരുവാൻ ഉടൻ ബന്ധപെടുക 9495999642, 9495999643, 9495999662,

Register Here

  • ഏപ്രിൽ 10ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *