ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കണം: യു.ജി.സി.

കോവിഡ്-–-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ഓൺലൈനായോ വീടുകളിൽനിന്നു ചെയ്യാനോ  സർവകലാശാലകൾ അനുമതി നൽകണമെന്ന്‌ യു.ജി.സി.  നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ നിർദേശം. ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ കാലാവധി കുറച്ചുനൽകാനും അസൈൻമെന്റ് ഉൾപ്പടെയുള്ള മറ്റ് അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ജൂലൈയിൽ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ നടത്താനും സെപ്‌തംബറിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം Read More …