ഓൺ ലൈൻ പഠനത്തിന് അവസരം: യു.ജി.സി.

കോവിഡ്‌ –19 വൈറസ്‌ വ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യം അടച്ചുപൂട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ വീടുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്‌ സമയം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന്‌  യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്റ്‌സ്‌ കമീഷൻ (യുജിസി ) അഭ്യർഥിച്ചു.   എംഎച്ച്ആർഡി, യുജിസി,  അന്തർ സർവകലാശാലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഐയുഎസ്‌), -ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ്‌ ലൈബ്രറി നെറ്റ്‌വർക്ക്‌, കൺസോർഷ്യം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്യൂണിഷേൻ  എന്നിവയുടെ നിരവധി ഐസിടി സംരംഭങ്ങളിലൂടെ Read More …