childhood story

‘മനസിലെ കുഞ്ഞുകാലം’

Share Now എത്ര പ്രായമായാലും മറവിക്കു വിട്ടു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിക്കാലമുണ്ടാവും നമുക്കെല്ലാം… എത്രയൊക്കെ ആയാലും മനസിലൊരു കുഞ്ഞുകാലം ഒളിപ്പിച്ചു…